18 јуни- Меѓународен ден за борба против говорот на омраза

Во јули 2021 година, Генералното собрание на ОН ја истакна глобалната загриженост за ширење на говорот на омраза низ целиот свет и усвои резолуција за „промовирање на меѓурелигиски и меѓукултурен дијалог и толеранција во борбата против говорот на омраза“.

 

Резолуцијата ја препознава потребата за спротивставување на дискриминацијата, ксенофобијата и говорот на омраза и ги повикува сите релевантни актери, вклучително и државите, да ги зголемат своите напори за справување со овој феномен, во согласност со меѓународното право за човекови права.

Со оваа Резолуцијата,18 јуни беше прогласен за Меѓународен ден за борба против говорот на омраза, врз основа на Стратегијата и планот за акција на ОН за говорот на омраза.

За да го одбележат Денот, Обединетите нации секоја година ги покануваат владите, меѓународните организации, групите на граѓанското општество и поединците да одржат настани и иницијативи кои промовираат стратегии за идентификување, справување и спротивставување на говорот на омраза. Оваа прва иницијатива на ОН низ целиот систем, дизајнирана да се справи со говорот на омраза, обезбедува суштинска рамка за тоа како Организацијата може да ги поддржи и да ги надополни напорите на државите.

 

„Без разлика дали како земји-членки приватниот сектор, медиумите и интернет корпорациите, верските водачи, едукаторите, актери на граѓанското општество, оние кои се погодени од говорот на омраза, младите или едноставно како поединец, сите ние имаме морална должност да зборуваме цврсто против случаите. говорот на омраза и играат клучна улога во борбата против ова зло“, се вели во соопштението на ОН.

Зајакнувањето на младите во борбата против говорот на омраза е од клучно значење во денешниот свет, каде што тие не се само цел, туку и влијателни гласови во нивните заедници. Со 1,2 милијарди млади луѓе на глобално ниво, нивната улога во препознавањето, подигнувањето на свеста и спротивставувањето на наративи од омраза не може да се прецени. Како врсници, тие имаат значително влијание еден врз друг и можат да поттикнат значајни промени со тоа што зборуваат против говорот на омраза.

 

Со ангажирање на младински лидери и обезбедување на ресурси и платформи што им се потребни, може да се искористи нивната енергија и креативност за да поттикнеме поинклузивни и толерантни општества. Постојат бројни примери на успешни иницијативи предводени од младите во овој поглед, кои го покажуваат потенцијалот за позитивни промени кога младите ќе се овластат да преземат акција против говорот на омраза.

Меѓународен ден за борба против говорот на омраза служи како потсетник за тековната потреба за решавање на ова прашање.

Децата и младите поминуваат онлајн повеќе време од кога било. Околи 88 отсто од младите се на социјални мрежи, а таму и најмногу се случува онлајн насилство и говор на омраза. Сајбер булингот се случува на социјалните мрежи со закани, потсмев, ширење на гласини, уценување. Сајбер булингот денес е реален проблем и младите треба да се едуцираат како да го употребуваат интернетот одговорно за да го спречат онлајн насилството.

АКТУЕЛНО

Поврзани објави