Во која европска земја просечната годишна плата е над 80.000 евра?

Големите флуктуации на платите неизбежно го одразуваат развојот на земјата, а на нив влијаат и фактори како што се условите на пазарот на трудот и трошоците за живот. Разликата во просечните годишни нето-приходи низ Европа е неверојатна, со значителни варијации дури и кога се земаат предвид прилагодувањата, проценува Euronews. Минатата година просечната годишна плата се движеше од 85.582 евра во Швајцарија, што е значително повисока од која било друга земја во регионот, до 8.968 евра во Турција.

Меѓу 32 земји, Хрватска минатата година беше на 28-то место со просечна плата на бездетно лице од 12.330 евра, покажуваат податоците на Евростат. Просечната годишна нето-плата се пресметува со одземање на даноците на доход и придонесите за социјално осигурување од бруто годишната плата и со додавање на семејните додатоци. Различни семејни ситуации, како што е да се биде самец и бројот на зависни деца, влијаат на нето заработката.

Освен Турција, Романија (11.105 евра) и Бугарија (9.355 евра) имале полоши приходи според овој критериум.

Според паритетот на куповната моќ, кога ќе се земе предвид разликата во цените меѓу земјите, кратењето е само малку помало. Зад Хрватска се четири земји, Бугарија, Латвија, Турција и Словачка, додека Швајцарија останува земја со најсилна економска позиција и животен стандард. Мали промени во рангирањето носи и третиот критериум, кој го вклучува бројот на издржувани деца и брачниот статус, а Хрватска го задржува 28-то место со сума од 14.807 евра, додека Унгарија, Романија, Бугарија и Турција имаат помали приходи. Со оглед на тоа што Хрватска годинава забележа значителен раст на платите, можно е да ја подобри својата позиција, но официјалните податоци за минатата година покажуваат дека е на дното на рангирањето.

Во исто време, разликите во приходите имаат значителни импликации за квалитетот на животот, економската стабилност и социјалната еднаквост во Европа, но тие исто така значително влијаат на одлуките за вработување. Земјите од Северна и Западна Европа имаат највисоки просечни нето плати, додека земјите од Источна и Јужна Европа бележат многу пониски бројки. По Швајцарија, Исланд и Луксембург имаат просечна плата од 53.885 евра, односно 49.035 евра. Норвешка и Холандија исто така бележат нето заработка од над 45.000 евра. Просечната нето плата во ЕУ била 28.217 евра, при што 14 земји се рангирани над просекот и 18 подолу.

Земјите како Франција (31.481 евра) и Шведска (33.926 евра) малку го надминуваат просекот на ЕУ, додека други, вклучувајќи ги Италија (24.207 евра) и Шпанија (23.568 евра), се под него. Меѓу водечките европски економии, Германија имаше најголема нето добивка од 38.086 евра.

АКТУЕЛНО

Поврзани објави