Импресум

ГРАДСКА РЕДАКЦИЈА

Главна и одговорна уредничка: Соња Танеска
Социјални медиуми: Ангела Димишковска
Соработници: Ангел Ангеловски (фотографија)
Веб админ: Филип Петровски

Контакти:
074 229 070

070837579
info@gradska.mk

facebook.com/gradska.mk
instagram.com/gradska.mk
twitter.com/gradska_mk
youtube.com/@gradska_mk

Адреса:
Редакција Градска
Васил Главинов 3/5-7
1000 Скопје
Република Северна Македонија

 Издавач:
„Шорткат“ – Друштво за филмска продукција, уметност и издаваштво – Скопје, основано 2005 година