Макарска прогласена за безбедно место за жени

Градското собрание на Макарска донесе донесе резолуција со кој Макарска е прогласена за безбедно место за жени, а утврдени се и конкретни мерки за да се заштитат жените кои се жртви на насилство.

Со тоа се става акцент на посветеноста на нулта толеранција кон насилството над жените и е битен чекор напред кон осигурување безбедност и заштита за жените. Жените кои бараат засолниште ќе добијат финансиска помош со цел оснажнување на жртвите и обезбедување ресурси потребни во текот на нивното закрепнување.

Воедно, градот ќе го покрие трошокот до 600 евра месечно за изнајмување стан, за жртвите да имаат безбедно место за престој, далеку од опасноста, за да се олесни нивното осамостојување и враќање на жртвите во општеството, а предвидено е трошоците за нужно сместување градот да го кофинансира во траење до шест месеци.

Утврдени се и насоки за превенција на насилството над жените во Макарска, а вклучува информирање и едукација, превентивни мерки, психосоцијални третмани, како и привлекување на нвиманието на јавноста.

 

АКТУЕЛНО

Поврзани објави